/ 9 نظر / 20 بازدید
منتظر محبوب

وای دختر عجب سعادتی! واقعاً خوش به سعادتت! من این سری که رفته بودم مشهد اصلاً جرأت نکردم به ضریح نزدیک شم بس که شلوغ بود! یه بار سعی کردم خودمو برسونم به ضریح اما دیدم محاله! خوش به حالت...

منتظر محبوب

می دونی چیه؟ شخصاً با ساخت این پدیده شاندیز و الماس شرق و پروما و... تو مشهد مخالفم! اینطوری باعث میشه مردم به جای اینکه وقت خودشون رو تو حرم بگذرونن برن تفریح و مشهد از اون قطب زیارتیش خارج بشه. ادواردو آنیلی رو می شناسی که؟ همون همشهری ایتالیایی ما که شهیدش کردن. وقتی اومده بود ایران خیلی ناراحت شده بود که برا چی تو مشهد پارک و شهربازی و اینا هست! اونم نظر منو داشت! می گفت باید مشهد فقط یه شهر زیارتی باشه.

شیرین

سلام بینام جوووووووووون؟خوبی؟؟؟؟؟؟به به اومدی طرفای ما میگفتی میومدیم استقبالت عزیز راهی نیست که ولی کاش جاهای تفریحی هم میرفتی الماس شرق نرفتی؟؟؟؟آخه واسه این گفتم چون اغلب زائرارو اونجاهم میبرن میدونی من یه بار به مامانم گفتم میخوام حال وهوای زائرارو به خودم بگیرم مامانم منوبرداشت برد بازار رضا اصلاوقتی وارد اونجاشدم نمیدونم چرا حس کردم که انگار از یه جای دوری اومدم اخه حال وهوای اونجا باتمام خیابونای مشهد فرق میکرد بعدوقتی ازاونجارفتم حرم واقعافک کردم که یه زائرم وازیه جای دور اومدم ولی بقیه اوقات که میرفتم حرم اونقدر که اونروز برام جذابیت داشت نداشت ولی کلامامخلص امامرضائییم[عینک]

شیرین

میگم من تازه نظرای پایین تر رو خوندم اون دوستت که اعتقادداشت که نباید پروما والماس والتون وازجمله ساخته میشد باید خدمتش عرض کنم که : اولا که مردمش همباید تفریحاتی داشته باشن دیگه؟؟؟دوماشماکه خبرندارین که وقتی که این عربها وادمایی که برای بازدید میان مشهد چیامیگن مثلاهمین چندسال پیش بود که گفتن اگه این مشهدشهرمهمیه چرا بهش بهانمیدن چرااین قدر خرابه ست درصورتیکه اصلااین طورنبود به همین خاطر مشهد باید هم جایی باشه که مسلمونای ایرانی بتونن عرض عبادت کنن وهم اینکه اگر بازدید کننده مسلمون وحتی غیرمسلمون(که مشهد کم نداره) مشهد روببینن بین این همه مرکز تجاری وتفریحی حرم مثل الماسی میدرخشه نه؟؟؟؟مایکی ازفامیلامون زنش استرالیاییه ماکلی این بنده خدارو که فارسی همبلد نبود بردیم گردوندیمش ولی ازاخرگفت :میشه منو دوباره ببرین همونجایی که ساختمونش سراسرطلایی بود؟؟؟؟؟؟

شیرین

بعد ازاین همه سخنوری برات ارزوی موفقیت دارم درکنکور [ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل]

رومینا

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______________________ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________________ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥........____ ۝۝۝۝۝_____ __♥♥♥♥-...-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.._۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ __♥♥♥---------♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝___ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ __________♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ____________♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝____ _____________♥.۝۝۝۝۝۝._____ _____________♥.۝۝۝۝_________ _____________۝۝۝______________[لبخند] ____________۝۝______________ __________۝_______________