149. روزام میگذره..

وقتی نمیتونی اوضاع رو تغییر بدی ...وقتی هیچ کاری از دستت بر نمیاد و اگرم بیاد قدرت و توانشو نداری که انجامش بدی...وقتی هیچ چیز اونجوری که میخوای نیست و نمیشه...اونوقته که حس بی حسی میاد سراغت...حس بی خیالی مطلق! تنها عکس العملت میشه کمی حالت تهوع! که منجر به هیچ چیزی هم نمیشه... از این روزهایی که میگذره متنفرم... کاش هرگز نبودم... برای موجود کردن "وجودم" از خدا جواب خواهم خواست ..

/ 2 نظر / 24 بازدید
آزیش

موزیک وقالبت حس ارومی به ادم میده[قلب]