109- ...

بیا..!
آرام نه..!
کمی به پاهایت زحمت بده..!
می ارزد..!
بیا..!
بیا نتیجه ی تلاش هایت را ببین..!
آمدی..؟
چشمانت را به دنبالم به زحمت نینداز..!
من رفتم..!
نتیجه, "نبودنم" بود..!
همین را میخواستی, مگرنه؟
تبریک مرا بپذیر..تو هنوز هم به هر چه ک بخواهی می رسی..!
و من هنوز هم به هر چه که میرسم آن را از دست می دهم..!

B.B


/ 5 نظر / 20 بازدید
غریب آشنا

سلام خوبی؟!! آهنگ وبتو کش رفتم[نیشخند] خوشحال باش! پسندیدم آهنگ وبلاگتو[زبان] [خنده][گل]

مهم نیس

هییییییییییییییییییییییییییی!

محبوبه

منم سال دگ دانشجو میشم...برام دعا کن آجی[لبخند]