142- هرچند ما بَدیم..تو مارا بَدان مگیر...

...
گَر دیگَرت بر آن سَرِ دولت گذر بُوَد،

بعد از اَدای خدمت و عَرض دعا بگو..

هرچند ما بدیم،

تو مارا بَدان مَگیر...

شاهانه ماجرای گناه گدا بگو...

/ 2 نظر / 20 بازدید
شیدا

با این سخنرانی ما یه روزگار و حالای عجیبی داشتیم ما رو بردی به اون دوران انگار خواب بود و رویا انگار نه که من بودم اون روزا این منم که .... یه شکاف عمیق...بگذریم کاش ما هم کربلایی میشدیم چون شهیدان اسمانی میشدیم