169. شیرین مثل تلخ

ثانیه های زندگانی ام این روزها در دو حس متفاوت تلخی و شیرینی در حال گذر است

شیرین ، از شروع یک زندگی 

و تلخ، از رسیدن به پایان یک آغاز...

 

 

دلم برای روزهای کودکی ام تنگ میشود

روزهایی ک بزرگترین خطای زندگی ، یکی دو دقیقه بیشتر در کوچه ماندن بود ...

 

برای شعله ور ماندن آتش عشق و محبت میان قلب هایمان ، دعا کنیم 

...

بینام بانو

/ 1 نظر / 110 بازدید