# ادبی

123-....

ایـــن روزهـــــا مِثـــــــالــــِ  شَــبـــ هـــــاے سَــــــــــــردِ زِمِـســـتــــــانــــ بــــــهـ  اِرتِــــعــاشـــ دَر آوَردِه اَنــــد وُجــــــودَمـــــ  را...! خــ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 19 بازدید