# بینام_بانو

15- عید قربــــان مبارک

عید قربون مبارک!!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بینام بانو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدای پیامک گوشی مادر بلند میشه! مادر در حال خواندن پیامک.... چند لحظه بعد... مادر:بینــــــــــــــــــام؟؟؟ جناب ما: بلــــــه ؟؟؟ مادر:به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید