# بینام_بانو

98-باید از اینجا بروم..!

با تمام دلبستگی هایم...باید از اینجا بروم! آرزوهایم را..خیالاتم را...همه را..هرچه که هست..هرچه که بود...باید بِبَرم...! من در اینجا..به اندازه ی عمقِ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 27 بازدید

15- عید قربــــان مبارک

عید قربون مبارک!!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بینام بانو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدای پیامک گوشی مادر بلند میشه! مادر در حال خواندن پیامک.... چند لحظه بعد... مادر:بینــــــــــــــــــام؟؟؟ جناب ما: بلــــــه ؟؟؟ مادر:به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید