170. کمی اختلاط با خودمان

نمیدونم از کی قراره بینام بانو بشینه مثل آدم درس بخونه!

تابستون رسید به وسطاش اما هنوز کتاب نهایه الحکمه جلد یک به انتها که هیچحتی به وسطاش هم نرسیده!

نمیخوام کنکور ارشد مثل کنکور سراسریم مسیر دیگه ای به راه تحصیلم بده

میخوام همین راه رو برم تا تهش!

چیزی که شروع شده باید تموم بشه! این یه قانونه!!

من میتونم؟

اگه بخوای آره.. آره ... آره...

 

--------------------------------------------------

آقای نامدار من کجایی ببینی بینام جانت در نبودت تنبلو شدههههههه

بیا یکم از این کسلی بکشم بیرون

چشم

/ 0 نظر / 119 بازدید